mattemannen.no

Mattemannen undervisning er mitt enkeltmannsforetak, Vidar Nøstvold (bilde).

Du får en realfaginteressert person som har studert fysikk på masternivå og som liker å snakke om matte. Erfaring fra videregående skole og privatundervisning. Faglig bakgrunn innen fysikk, matematikk, statistikk og informatikk.

Hvordan vil undervisningen foregå?

Det vil komme an på ditt behov og bakgrunn. Men de fleste som ønsker privatundervisning har stor nytte av å bli komfortabel med algebra.

En del elever forstår ofte oppgavene, men snubler i den praktiske utregningen. Målet er at kunden skal bli 'flyvedyktig'. Undervisningen vil ofte foregå ved at vi snakker sammen om oppgaven, om problemet og hva cluene er for å si det litt uformelt.

Tilbyr du eksamenstrening med huskeregler og oppskrifter?

Det jeg søker å tilby, er god undervisning som inneholder de viktige elementene i moderne pedagogikk. Det varierer hvor dypt mennesker ønsker å utforske kontra det å være i stand til å utføre en oppgave, løse et matteproblem. For den spesielt interesserte inneholder også barneskolematematikken tunge utfordringer.