Priser

Du er fornøyd etter første time. Hvis ikke, slipper du å betale.


  • Dobbeltime (2 x 45min)kr. 80000
  • Nettundervisning (1 x 45min)kr. 40000
  • Pakkeløsning (10 dobbeltimer)kr. 700000
  • Minst dobbelttime på hvert møte.
  • Avbestilling senest dagen før avtalen.
  • To elever kan spleise og ha felles time.
.
.